สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมใจกัน เชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย