กิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน”

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน”

——————————
วัน​จันทร์​ที่ 29 สิงหาคม​ 2565
นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมาย​ให้​นายทศพร​ รอดหลง​ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ​ และนายชัยยุทธ​ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน” เพื่อให้ความรู้กับศิษย์พระดาบส​ สาขาเกษตรกรรม
——————————-
ณ โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ​ตามพระราชดำริ

 

ปิดความเห็น บน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน”