กิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ ร่วมจัดสถานีการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว”

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ ร่วมจัดสถานีการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว”
——————————
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายทศพร รอดหลง นักวิชากาารเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดสถานีการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว” งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และการให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการเกษตร เข้าึงปัจจัยการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกปีการผลิต 2565
——————————-
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 

 

ปิดความเห็น บน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ ร่วมจัดสถานีการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว”