HOME

🍀🍁กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี (๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗)...🎄🌲🌳.....วันศุกร์ ๕​ เม.ย.​ ๒๕๖๗ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น.​ นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี (6 เมษายน) โดยมีนางสาวนกเอี้ยง กิมยงค์ หมอดินอาสาประจำตำบลคลองด่าน และกลุ่ม อสม.ประจำตำบลคลองด่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ... See MoreSee Less
View on Facebook
🌿🏅ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการผลิตน้ำหมักบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ “สารเร่งซุปเปอร์ พด.6” ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 1 ( วัดศรีวารีน้อย )🌎🌳____________________________ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก บริสทุธิ์ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการผลิตสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ “สารเร่งซุปเปอร์ พด.6”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากร นิติบุคคลและผู้พักอาศัยในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตน้ำหมักบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงคาญ”สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 “ เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน  โดยมี บุคลากร นิติบุคคลและผู้พักอาศัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 50 คน ... See MoreSee Less
View on Facebook
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗--------วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗โดยที่ประชุมได้แจ้งในเรื่องผลการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต​ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ การดำเนินงานและแนวทางแก้ไขของศพก.และแปลงใหญ่ รวมทั้งพิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ... See MoreSee Less
View on Facebook

https://www.ldd.go.th/pv/?lv=2&cd=145