กิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ “ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย”

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ “ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย”
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราช ความเสียสละของบรรพบุรุษ ของไทยสร้างความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองกันในหมู่คณะ เป็นการสร้างจิตสำนึกและรักษาระเบียบวินัยที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต่อไป

 

ปิดความเห็น บน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ “ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย”