กิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ ร่วมประชุม “คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้ง1/2565

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ ร่วมประชุม “คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
——————————
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา บุญล้อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนางสาวสุพัตรา อินทรา นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมประชุม “คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน สู่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอย่างเป็นระบบ ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ความเชื่อมั่น ทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงานนอกสังกัดระดับจังหวัด
——————————-
ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

 

ปิดความเห็น บน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ ร่วมประชุม “คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้ง1/2565