กิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ดำเนินงาน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำทางวิธีกล”

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ดำเนินงาน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำทางวิธีกล”
———————-‐———-
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากร ดำเนินงาน ดำเนินงาน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำทางวิธีกล” ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
———————-‐———-
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน ในลักษณะการสอนงานแบบพี่สอนน้อง สร้างความปรองดองและความสามัคคีในองค์กร
———————————-
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

 

ปิดความเห็น บน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ดำเนินงาน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำทางวิธีกล”