ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ข่าวน่ารู้ กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ