ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ข่าวน่ารู้ กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ