ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผอ. สมโสถติ์ ดำเนินงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนโครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 ณ วังรีรีสอร์ท จ. นครนายก


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ