ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมงาน "พระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา " ที่สามารถช่วยชุบชีวิตเกษตรกรและประชาชนชาวไทยให้สามารถลืมตาอ้าปากได้จนถึง ทุกวันนี้ และเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยและนานาชาติมาอย่างยาวนาน


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ