ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ข่าวน่ารู้ กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ