ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับประชาสัมพันธ์วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
-------------------------------
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน"
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน" ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ OUR Khung BangKachao เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ และพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน
-------------------------------
ณ ห้องประชุม MAGIC 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญฯ" 

              วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ประชุม "คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ) (Operation Team : OT) เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการปี 2563/2564 และแนวโน้มปี 2564/65 (ปีการผลิต 2564)

---------------------------------------

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน"
-----------------------
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
โดยนายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 และหารือแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรม 5 ธันวา วันดินโลก (World Soil Day)

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ดำเนินการ "รวบรวมเก็บตัวอย่างดิน"
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมเก็บตัวอย่างดินและจัดส่งตัวอย่างดิน เพื่อจัดแสดงในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
-------------------------------
ณ พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วางแนวทางในการขุดสระเก็บน้ำ และวาดผังแปลง

              วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และเกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือก "วางแนวทางในการขุดสระเก็บน้ำ และวาดผังแปลงของเกษตรกร" เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ของเกษตรกรให้ถูกต้องตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

-------------------------------

ณ พื้นที่ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}440/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่" จังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่" จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
-------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
441
971
4489
8086
15267
1054924

Forecast Today
576


Your IP:35.171.164.78