ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

"ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 12/2562"
-----------------------
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
โดยนายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2563 และหารือแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรม 5 ธันวา วันดินโลก (World Soil Day)

--------------------
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 และร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2019)
-------------------
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

#รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกผักบนกระเบื้อง
-------------------------
วันที่ 5 กันยายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ มาตรวจเยี่ยม "โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง" จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารเคมีบนกระเบื้อง เกษตรกรมีองค์ความรู้การปลูกผักบนกระเบื้องโดยไม่ใช้สารเคมี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ณ กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ตลาดคุ้งบางกะเจ้า ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ - โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

#บรรยายเรื่องแนวทางการลดต้นทุนฯ
-------------------------
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการลดต้นทุนด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างยั่งยืน ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้จัดงานแปลงใหญ่ ปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 60 ราย ณ แปลงเกษตรกร ผู้ใหญ่เสนาะ แดงน้อย ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#รณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในWorldSoilDay

-------------------------

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ ร่วมกันหว่านปอเทือง จำนวน 10 ไร่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save Our Future" ณ พระตำหนักธาซิตี้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

#กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้
-------------------------
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานแปลงสาธิต
-------------------------
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยหมอดินอาสา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานแปลงสาธิตด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบริเวณพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกร เพื่อสนับสนุนโครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up Sustainable Land Management (DS-SLM) โดยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการดังกล่าว 

--------------------------

ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร หมอดินอาสา จำนวน ๒๐๐ คน


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ