ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญ ท่าน ดร.สถาพร ใจอารีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้


ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จ. สมุทรปราการ นำทีมโดย นายพันมหา ทองบ่อ ผอ.สพด.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ สพด.สมุทรปราการ และท่านสุภาพร จำเนียรสวัสดิ์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน งานจะเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมนี้แล้วนะคะ อย่าลืมมาเที่ยวชมและให้กำลังใจกันนะคะ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ แปลงนาข้าวของ นายวิชัย กกหอม เกษตรกรหมู่ที่ 6 ต. คลองนิยมยาตรา อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ โดยมีประธานเปิดงานคือ ท่านสุภาพร จำเนียรสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านมนัส อยู่ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา โดยมีผู้ร่วมงาน 1. นาวาเอก บรรบต กิรัตนรักษ์ รองหัวหน้าฝ่ายบริการ ร.ร. นายเรือ 2. เรือตรี สำราญ เปลื้องศิริ ชค. ทร. ที่ 3 4. ท่านเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 5. ท่านละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ

เมื่อเวลา 09.09 น. (25 กพ. 58) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ทำพิธีทางศาสนาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย และอนุเสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร จากนั้น ผู้อำนวยการกอง สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ามารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่วันแรกสานต่อนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

นายพันมหา ทองบ่อ ผอ.สพด.สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ มีกำหนดเดินทางไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตตรวจที่ ๓ เพื่อตรวจติดตามงามความก้าวหน้าผลดำเนินงานโครงการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการตามจังหวัดที่กำหนด และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ประชุมตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สพด. สมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลบางโฉลง จัดโครงการคลีนิคเคลื่อนที่ในพระบรมโอรสาธิราช ณ โรงเรียนบางโฉลงนอก ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

 น.อ.ประเภท มาอ่วม บ้านเลขที่ 11/2 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หมอดินประจำตำบลบางกระสอบ นำทีมโดย ผอ. พันมหา ทองบ่อ ผอ.สพด.สมุทรปราการ น.ส. นันท์นภัส อันทอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และน.ส. สุพัตรา ปัจชะ นักวิชาการเกษตร


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ