ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#องคมนตรี "ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
-------------------------
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางมัทธนา ชัยมหาวัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ ฟังการบรรยาย และติดตามลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโครงการดังกล่าว
-------------------------
ณ โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
--------------------------
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2563 (ด้านปศุสัตว์และด้านพืช)
-------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}452/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร"
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร" ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่7/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2563
-------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-------------------------------
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เปิดงาน "วันดินโลก ประจำปี 2563"

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity” รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

โดยมี นายอำเภอบางพลี, นายก อบต. บางโฉลง, ปลัด อบต.บางโฉลง, กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานพัฒนาชุมชุน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สื่อมวลชน เครือข่ายเกษตรกร หมอดินอาสา และนักเรียน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันดินโลก กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน มีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายในงาน มีปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และเมล็ดปุ๋ยพืชสดปอเทือง แจกจ่ายประชาชนผู้เข้าร่วมงานทุกคน

ณ ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษบ้านคลองเสารหงษ์ หมู่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
~~Keep soil alive, protect soil biodiversity~~
 
						</div>
						
						
						
					</div>

								
			
					<div class=
#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมด้านการตลาด ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีจุดจำหน่วยและระบายสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร
-------------------------------
ณ ตลาดทิพย์นิมิต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054940
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
441
987
4489
8102
15267
1054940

Forecast Today
600


Your IP:35.171.164.78