ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันที่ 27 ก.ค. 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรวิกฤตภัยแล้ง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ของ จ.สมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ๗๔ หมู่ ๔ ต. ทับตีเหล็ก อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดนิทรรศการแจกผลิตภัณฑ์ พด. และให้คำปรึกษากับเกษตร ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่๓/๒๕๕๘ พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จ. สมุทรปราการ นำทีมโดย นายพันมหา ทองบ่อ ผอ.สพด.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ สพด.สมุทรปราการ และท่านสุภาพร จำเนียรสวัสดิ์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน งานจะเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมนี้แล้วนะคะ อย่าลืมมาเที่ยวชมและให้กำลังใจกันนะคะ

นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลศีรษะจรเข้ใหม่ หมู่ที่ ๘ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแพรกษา หมู่ที่ ๖ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางโฉลง หมู่ที่ ๑๐ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ ๖ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ ๒ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองสวน หมู่ที่ ๗ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญ ท่าน ดร.สถาพร ใจอารีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้


นายพันมหา ทองบ่อ ผอ.สพด.สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ มีกำหนดเดินทางไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตตรวจที่ ๓ เพื่อตรวจติดตามงามความก้าวหน้าผลดำเนินงานโครงการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการตามจังหวัดที่กำหนด และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ประชุมตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ