สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุม "รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)" โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
-------------------------
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054972
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
441
1019
4489
8134
15267
1054972

Forecast Today
600


Your IP:35.171.164.78