สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วม "เวทีระดมความคิดเห็นของร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม "เวทีระดมความคิดเห็นของร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบล และเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตร โดยดำเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครืองข่ายที่เกี่ยวข้อง
-------------------------
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1055521
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
677
1568
4489
8683
15267
1055521

Forecast Today
960


Your IP:3.231.230.175