สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากร "ในโครงการ การสร้างความเข้มแข็งยุวเกษตรกร ให้เป็น Young Smart Farmer"
----------------------
วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร "ในโครงการ การสร้างความเข้มแข็งยุวเกษตรกร ให้เป็น Young Smart Farmer" ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในชมรมยุวเกษตรกร ในหัวข้อ "การจัดการดิน และแอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน"
-------------------------
ณ อาคารเชิงปฏิบัติการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1055537
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
677
1584
4489
8699
15267
1055537

Forecast Today
984


Your IP:3.231.230.175