#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี จัดนิทรรศการ และให้ความรู้ประจำสถานี "การจัดการดิน" "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" (Field Day) ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
-------------------------
ณ วิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี หมู่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054908
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
441
955
4489
8070
15267
1054908

Forecast Today
576


Your IP:35.171.164.78