ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ร่วมจัดเวทีประชุมกิจกรรมส่งเสริม การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร"
-------------------
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตร, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานสภาเกษตร และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี "จัดเวทีประชุมกิจกรรมส่งเสริม การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร" โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และหาแนวทางในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
--------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ