ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ปลูกไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าแฝก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
--------------------------
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่ ร่วมกันจัดกิจกรรม
1. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 2. ปลูกไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3. สาธิตการผลิตน้ำหมัก ซุปเปอร์ พด. 2 และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน
---------------------------
ณ พื้นที่ของนายประดิษฐ์ มิตรชอบ ผู้นำต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล" บ้านเลขที่ 33/10 หมู่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ