ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมงานแถลงข่าว " มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ"
-------------------
วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ รับรู้ข้อมูลวิธีการตลาดกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้
ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ