สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมโครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ประจำปี 2563
-----------------------------
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพาทำปุ๋ยผักตบชวา เนื่องในวันอานันทมหิดล ในโครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ประจำปี 2563 ณ ท่าเทียบเรือสะพานคลอง 2 หมู่ 15 จังหวัดสมุทรปราการ

Magazine - Other articles