ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมโครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ประจำปี 2563
-----------------------------
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพาทำปุ๋ยผักตบชวา เนื่องในวันอานันทมหิดล ในโครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ประจำปี 2563 ณ ท่าเทียบเรือสะพานคลอง 2 หมู่ 15 จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ