ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบปัจจัยการผลิต
----------------------------
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิตจำนวน 200 ลิตร ดังนี้
1. น้ำหมัก พด.2 จำนวน 120 ลิตร เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช
2. พด.6 จำนวน 80 ลิตร ช่วยบำบัดน้ำเสีย
3. ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.2,6 จำนวน 200 ซอง
พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทวิบุญ (องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ