ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
----------------------------
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยได้รับการอนุเคราะห์กล้าพันธุ์ไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 200 กล้า ประกอบด้วยกล้าพันธุ์ไม้ ดังนี้ 1. ตะเคียน 10 กล้า 2. มะขาม 40 กล้า 3. ประดู่ป่า 40 กล้า 4. พยอม 40 กล้า และ5. ขี้เหล็ก 40 กล้า โดยร่วมกันปลูกบริเวณหลังบ้านพักข้าราชการของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ