ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

"ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 12/2562"
-----------------------
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
โดยนายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2563 และหารือแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรม 5 ธันวา วันดินโลก (World Soil Day)


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ