ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

--------------------
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 และร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2019)
-------------------
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ