#รณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในWorldSoilDay

-------------------------

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ ร่วมกันหว่านปอเทือง จำนวน 10 ไร่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save Our Future" ณ พระตำหนักธาซิตี้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Magazine - Other articles