ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#รณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในWorldSoilDay

-------------------------

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ ร่วมกันหว่านปอเทือง จำนวน 10 ไร่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save Our Future" ณ พระตำหนักธาซิตี้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ