ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกผักบนกระเบื้อง
-------------------------
วันที่ 5 กันยายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ มาตรวจเยี่ยม "โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง" จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารเคมีบนกระเบื้อง เกษตรกรมีองค์ความรู้การปลูกผักบนกระเบื้องโดยไม่ใช้สารเคมี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ณ กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ตลาดคุ้งบางกะเจ้า ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ - โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ