ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#บรรยายเรื่องแนวทางการลดต้นทุนฯ
-------------------------
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการลดต้นทุนด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างยั่งยืน ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้จัดงานแปลงใหญ่ ปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 60 ราย ณ แปลงเกษตรกร ผู้ใหญ่เสนาะ แดงน้อย ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ