ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานแปลงสาธิต
-------------------------
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยหมอดินอาสา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานแปลงสาธิตด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบริเวณพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกร เพื่อสนับสนุนโครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up Sustainable Land Management (DS-SLM) โดยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการดังกล่าว 

--------------------------

ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร หมอดินอาสา จำนวน ๒๐๐ คน


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ