ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม2562
-------------------------
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ครบรอบ 67 พรรษา โดยภายในกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

2. ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำพระองค์

3. กิจกรรม Big Cleaning day

4. มอบวัสดุอุปกรณ์โครงการผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง จำนวน 2 ชุด ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ