ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

           วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับ นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวประมง เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการ บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2561 โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลาสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ