ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

เมื่อเวลา 09.09 น. (25 กพ. 58) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ทำพิธีทางศาสนาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย และอนุเสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร จากนั้น ผู้อำนวยการกอง สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ามารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่วันแรกสานต่อนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ