ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

 

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการเป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพด. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ และหมอดิน เข้าร่วมในพิ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ