ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

           วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับ นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวประมง เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการ บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2561 โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลาสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

            วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานี พัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้น ณ บริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ (Bic Cleaning Day)โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานจากเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 7 นาย และผู้ต้องขังชั้นดีจำนวน 34 คน ช่วยกันทำความสะอาดทั้งในอาคาร โรงรถ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบริเวรพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ โดย น.ส.อัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 100,000 กล้า ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทวิบุญ หมู่ที่1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในความดูแลของ ฯพณฯกัมปนาท รุดดิษฐิ์ องคมนตรี ซึ่งนายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

           วันที่ 5 มิถุนายน. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และ น้ำหมักชีวภาพ โครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

               วันที่ 15 พค.2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 นำเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ติดตามและประเมินผลลัพธ์ระดับเขต(Output) และ (Outcome) ในแต่ละกิจกรรมของผู้ให้และผู้รับบริการผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินของสถานีฯในการนำไปพัฒนาพื้นที่ดินของเกษตรกร จากการติดตามและประเมินผลทำให้ทราบว่าที่ดินของเกษตรกรมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและสามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้

          วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้บริการโรงปุ๋ยอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ ชุมชน งบ CEO จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ