สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานประเมินผลลัพธ์โครงการ​ OUR Khung BangKachao