สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม “รับฟังแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนพืชกระท่อม”